line

Opmerkelijk seminar: ‘Het behandelproces in de vingers’

Fysiotherapeuten leveren patiëntgerichte zorg volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Ondanks alle kwaliteitsborging volgt er soms een klacht, vaak voor de fysiotherapeut in kwestie totaal onverwacht. Wat ging er dan fout, waarom heb ik die klacht niet aan zien komen? Het zijn vragen die worden beantwoord in een geaccrediteerd seminar dat de komende maanden op verschillende locaties door het land wordt georganiseerd. Fysiotherapeuten zijn van harte uitgenodigd. In overleg kan het seminar ook in-company worden gegeven.

Fysiotherapeuten behoren te handelen “zoals het een redelijk handelend en redelijk bekwaam fysiotherapeut betaamt”, zoals de gangbare formulering luidt. Wat houdt dit redelijk handelen eigenlijk in? Het antwoord op deze vraag is van belang omdat fysiotherapeuten erop worden getoetst wanneer een patiënt een klacht indient. Veel fysiotherapeuten verwachten echter niet dat een klacht hen zal overkomen. Net als de fysiotherapeuten die Floris Beenhakker als advocaat bijstaat in procedures voor tuchtcolleges. Ook zij zagen de klacht niet aankomen.

Direct toepasbaar

Floris Beenhakker heeft als gerenommeerd advocaat in de gezondheidszorg jarenlang ervaring opgedaan met de wijze waarop het handelen van fysiotherapeuten aan wet- en regelgeving wordt getoetst. Deze ervaring heeft concrete criteria opgeleverd op grond waarvan het handelen en nalaten van fysiotherapeuten worden beoordeeld. In een vier uur durend interactief seminar vertaalt hij deze beoordelingscriteria in concrete handelingscriteria in elke fase van het fysiotherapeutisch behandelproces, en hij benoemt daarbij de risico-elementen.

Fysiotherapeuten die deelnemen aan het seminar, leren deze handelingscriteria te herkennen aan de hand van reële casuïstiek. Ook leren de deelnemers de handelingscriteria direct te toe te passen in hun eigen praktijk door vaardigheden aan te scherpen. In bijna alle gevallen spelen ook miscommunicatie en bejegening een rol in het ontstaan en formeel indienen van een tuchtklacht. Lidwien van Loon is op dit terrein uitermate ervaren, specifiek met betrekking tot de fysiotherapie. De criteria die op dat vlak essentieel zijn, neemt ze scherp onder de loep, ook in preventieve zin.

Programma

Het seminar is gebaseerd op waargebeurde situaties in de fysiotherapie die ontleend zijn aan recente uitspraken van de tuchtcolleges. Op interactieve wijze worden de handelingscriteria besproken. Hierbij wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de tuchtrechtelijke begrippen toetsbaarheid en zelfinzicht. Vervolgens wordt er getraind in specifieke vaardigheden tijdens de screening, de anamnese, het lichamelijk onderzoek, de diagnostiek, behandelkeuze en het informed consent. Na de pauze komen de handelingscriteria aan de orde tijdens de behandeling, bij wijziging van de behandeling, bij beëindiging en bij evaluatie ervan. Ook rapportage in het patiëntendossier krijgt volop aandacht.

Na het analyseren van de uiteenlopende casuïstiek wordt de stof samengevat en geplaatst in de context van relevante wet- en regelgeving, protocollen, richtlijnen en handreikingen. In relatie tot de handelingscriteria worden ook de vereiste vaardigheden samengevat en ingekaderd in wetenschappelijk gefundeerde theorieën over communicatie en conflictbeheersing. Ten slotte ontvangen de deelnemers een handzame toolpaper.

Sprekers/docenten

Het seminar wordt gegeven door mr. drs. Floris Beenhakker, advocaat Gezondheidzorg bij De Haan Advocaten & Notarissen en drs. Lidwien van Loon, MfN-registermediator en communicatietrainer bij FysioCommunicatieCoach. Floris Beenhakker heeft een juridische en medische achtergrond en richt zich op het adviseren en bijstaan van zorgaanbieders en zorgverleners in zowel de eerste- als tweedelijns gezondheidszorg, onder wie veel fysiotherapeuten. Lidwien van Loon heeft een psycholinguïstische achtergrond en traint fysiotherapeuten in hun interactie met de patiënt. Ook treedt ze op als bemiddelaar in vastgelopen teams in de eerste en tweede lijn. Ze schrijft regelmatig artikelen over actuele onderwerpen in de fysiotherapie.

Data en locaties

Het seminar duurt 4 uur (pauzes niet meegerekend), start na een inloop om 16.30 uur en eindigt om 21.00 uur. Aan elk seminar nemen maximaal 15 fysiotherapeuten deel zodat er alle ruimte is voor interactie en inbreng van eigen casuïstiek en ervaring. De kosten per persoon bedragen € 225 exclusief btw. Een maaltijd en alle consumpties zijn hierbij inbegrepen.  De kosten voor een in-company seminar worden in overleg bepaald.

Het seminar is geaccrediteerd met 4 punten voor het kwaliteitsdeel van het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) en voor 4 KwaliteitsUren (KU) van het Keurmerk Fysiotherapie. De data worden binnenkort bekendgemaakt. Het seminar wordt op verschillende locaties door het land verzorgd.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor het seminar door een e-mail te sturen met uw gegevens naar lidwien@vanlooncommunicatiecoaching.nl