line

Voor de ondernemer

In alle openheid sparren over uw eigen fysiotherapiepraktijk met
een deskundige van buiten uw praktijk. Dat kunt u voortaan met de FysioCommunicatieCoach. Daarmee kunt u niet alleen uw eigen kwaliteiten versterken maar ook die van uw medewerkers.

Wat mag u van de FysioCommunicatieCoach verwachten? U kunt kiezen.

 • Een oriënterend gesprek van anderhalf uur. Daarin voert de FysioCommunicatieCoach een behoefteanalyse binnen uw fysiotherapiepraktijk uit. En coacht u in uw manier van leidinggeven en de effectiviteit van uw oplossingstrategieën. Hoe gaat u bijvoorbeeld om met irritatie bij collega’s, met al dan niet terecht ervaren werkdruk en met sluimerende conflicten?
 • Coachingssessies van anderhalf uur per sessie, als vervolg op het oriënterende gesprek. Met als focus:
  • maken van duidelijke werkafspraken
  • aansturen van professionals onder werkdruk
  • benutten van verschillende stijlen van communiceren
  • betrekken van medewerkers in het oplossen van problemen
  • effectief inrichten van werkoverleg en functioneringsgesprekken
  • confronteren met verschillen in mening en houding
  • versterken van een open communicatie in uw fysiotherapiepraktijk en daarmee het minimaliseren van arbeidsgeschillen

Wilt u weten wat het beste aansluit op uw fysiotherapiepraktijk?
Neem dan meteen contact op.